TRIVSELGOLFEN 2024

Trivselgolf är för alla med fokus på lättsam golf utan tävling Här sätts inte tävlingsmomentet i fokus utan här spelar vi för att trivas och kanske hitta nya spelkompisar. Här är alla upp till 54 i handicap välkomna. Här ser vi att man har goda spelrutiner och kan hålla ett bra speltempo för att kunna vara med. För dig som är ny i golfen finns faddergolfen.

Måndagar:
Jan-dec kl 13:00-13:50
Samling senast kl. 12.45 och då sedvanlig lottning. Tiden som är bokad för trivselgolfen är 13.00 – 13.50.
Ingen anmälan i min golf utan anmälan sker vid ankomst till golfbanan.

Söndagar:
Jan-mars & okt-dec kl 13:00-13:30. Samling 12:45.
April-sep kl 15-15:30
Ingen anmälan i min golf utan anmälan sker vid ankomst till golfbanan.

Skriv in er i pärmen. samling sker 15 min före start vid klockan vid rangen. Lottning sker med egen bol.
Svinga lugnt.

 

Hjärtligt välkomna!
Medlemskommittén

Trivselgolfen utgår:

Ingen trivselgolf på röda helgdagar.

Vissa dagar kan Trivselgolfen ändra tid eller utgå.