Banstatus

Banstatus 2023-03-23

Ordinarie greener öppna för spel.

Vid frost gäller spel mot provisoriska greener.

Lägesförbättring på den finklippta delen av banan med en klubblängd.

Välkomna!

Mvh Banpersonalen