Organisation

Sjöbo Golfklubb är en ideell förening som till 100% äger Sjöbo Golfklubb AB.

Föreningen och bolaget har samma styrelse.

Föreningen bedriver den idrottsliga verksamheten.

Bolaget står för driften av golfbanan och personalen är anställd i bolaget.