Damgolf 18 hål

Damgolf 18 hål torsdagar kl 10-10:30. samling 15 min innan för lottning.